CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE

MonaLI céramique, www.dilamodesign.com, numit în continuare MonaLI céramique, este brandul companiei S.C. Dilamo Design S.R.L., organizată în baza legii române, cu sediul în Stefanestii de Jos, str. Europa nr 3bis bl. J2B , Tel: +4 0724530680, înregistrată la Registrul Cometului cu Nr. J23/1987/2018, având Cod Fiscal 39295322 şi Contul Bancar RO73INGB0000999912889539 deschis în Lei, la ING Bank . Accesarea, vizitarea sau folosirea informaţiilor/conţinutului şi/sau achiziţionarea produselor prezentate pe site-ul www. dilamodesign.com implică acceptarea Termenilor şi Condiţiilor enunţate mai jos. Pentru a fi informat despre toate condiţiile de utilizare ale site-ului, vă rugăm să parcurgeţi toate secţiunile. MonaLI céramique îşi rezervă dreptul de a face modificări şi actualizări ale acestor Termeni şi Condiţii, precum şi ale conţinutului/structurii site-ului sau a ofertei de produse, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor. Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile, de fiecare dată când folosiţi acest site. Continuarea folosirii site-ului implică acceptarea modificărilor efectuate.

1. CONŢINUTUL ŞI CALITATEA SERVICIILOR SITE-ULUI

Întregul conţinut al site-ului www.dilamodesign.com este proprietatea intelectuală S.C. Dilamo Design S.R.L. şi este apărat de Legea nr. 8/1996, legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. MonaLI céramique garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare, contact), pe site-ul www.dilamodesign.ro. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea şi/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de MonaLI céramique şi/sau într-un scop contrar intereselor MonaLI céramique, includerea oricărui conţinut în afara site-ului MonaLI céramique, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al MonaLI céramique asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului fără acordul prealabil scris al MonaLI céramique şi atrage după sine consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare. Site-ul MonaLI céramique este găzduit de serverele unei terţe firme. În cazul în care apar eventuale erori pe site indiferent de motivele apariţiei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate, MonaLI céramique nu va putea fi făcută responsabilă. MonaLI céramique îşi rezervă dreptul de a rectifica eventuale omisiuni şi erori în afişare care pot surveni în urma unor greşeli de dactilografiere, sau erori ale produselor software fără o notificare a utilizatorului. De asemenea, MonaLI céramique nu va putea fi făcută răspunzătoare nici pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului www.dilamodesign.ro. În cazul în care unui utilizator i se dă dreptul de către MonaLI céramique de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care utilizatorul obţine acces în urma acestui acord, acest drept este sub incidenţa Termenilor şi Condiţiilor din acest document şi se extinde numai asupra acelui conţinut definit în acord, numai pe perioada existenţei acestuia pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite în acord. Orice utilizare a conţinutului, la care s-a făcut referire mai sus, în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există, sau în afara perioadei de valabilitate a acordului, este interzisă. Dreptul de a crea o legătură web (link) către www.dilamodesign.ro este limitat, neexclusiv şi revocabil şi este acordat cât timp cât nu aduce pejudicii de orice fel pentru MonaLI céramique sau oricăruia dintre parteneri, numai după obţinerea acordului MonaLI céramique în scris. MonaLI céramique nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.dilamodesign.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

2. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI COOKIE-URI

Pentru ca experienţa clienţilor pe site-ul www.dilamodesign.com să fie completă şi pentru a face posibilă expedierea şi livrarea comenzilor plasate, aceştia trebuie să fie de acord ca S.C. Dilamo Design S.R.L. să colecteze şi să prelucreze datele înscrise conform prevederilor Legii nr. 677/2001 şi ale Legii nr. 506/2004. S.C. Dilamo Design S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiți Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal. Aşadar, MonaLI céramique garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic şi folosirea datelor personale care sunt furnizate de către client în condiţiile specificate. Informaţiile transmise către MonaLI céramique sunt folosite numai în scopul confirmării comenzilor, trimiterii diverselor oferte speciale, promoţii, etc., numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către MonaLI céramique nu este obligatorie pentru utilizatori iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. MonaLI céramique garantează utilizatorilor dreptul de a cere MonaLI céramique să le confirme prelucrarea sau nu a datelelor personale ale acestora, în mod gratuit şi/sau să rectifice, actualizeze, blocheze sau să şteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 şi/sau înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor şi/sau să înceteze expedierea de mesaje promoţionale. Orice notificare în vederea ştergerii datelor personale ale utilizatorilor din baza de date MonaLI céramique, se va data, semnă şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date, prin e-mail la adresa monali@dilamodesign.com, sau prin poştă la adresa: S.C. Dilamo Design S.R.L., Sat Stefanestii De Jos Com. Stefanestii De Jos, Str. Europa, nr.3bis, bl. J2, sc.b, et.4, ap.401, Stefanestii De Jos, Jud. Ilfov, România. MonaLI céramique se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept în scopul verificării tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept pentru verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. Site-ul www.dilamodesign.com foloseşte cookie-uri în scopul eficientizării accesului în site al utilizatorilor. Navigând în continuare, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru folosirea cookie-urilor. MonaLI céramique garantează faptul că va respecta cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. MonaLI céramique nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi a parolei sale. MonaLI céramique nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate în site-ul www.dilamodesign.com, în scopul precizat în prezentul document.

3. PRODUSELE OFERITE DE MONALI CÉRAMIQUE

Produsele comercializate prin intermediul www.dilamodesign.com sunt noi, în ambalajul MonaLI céramique iar în momentul livrării sunt însoţite de factura fiscală, conform legislaţiei în vigoare. Preţurile afişate includ taxele legale şi nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică în mod deosebit pe site. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel stabilit de consultantul MonaLI céramique împreună cu clientul, în momentul confirmării comenzii. Produsele MonaLI céramique sunt oferite în condiţiile respectării Termenilor şi Condiţiilor prevăzute în acest document şi în limita stocului disponibil. Din acest motiv MonaLI céramique îşi asumă dreptul de a nu onora o comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăseşte în oferta curentă a MonaLI céramique. În cazul în care se constată erori ale softului informatic şi existenţa unor preţuri eronate afişate în cadrul site-ului, întotdeauna se consideră a fi preţ final, cel acceptat de către client în cadrul discuţiilor purtate cu consultatul MonaLI céramique. Dacă preţul real al produsului este mai ridicat decât preţul afişat pe site, consultantul nostru este obligat să satisfacă cererea de a livra produsul clientului la preţul publicat pe site, numai în măsura în care MonaLI céramique poate face acest lucru iar clientul nu refuză comanda. În cazul în care preţul real este mai mic decât preţul publicat pe site, iar clientul a achitat preţul în avans, diferenţa va fi returnată după cum se va conveni de comun acord între client şi consultantul MonaLI céramique, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii produsului. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot avea mici diferențe față de imaginile prezentate, în raport cu aspectul, culoarea sau chiar accesoriile, cât și alte caracteristici. Conţinutul MonaLI céramique (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este alcătuit în conformitate cu informaţiile preluate de la furnizorii de materii prime. MonaLI céramique îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă. MONALI CÉRAMIQUE nu oferă nicio garanţie, în mod expres, nici implicit, în ceea ce priveşte inclusiv, dar fără limitare la, funcţionarea acestui site, informaţia, corectitudinea descrierilor, actualizarea conţinutului, produsele de pe site precum şi potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc, singura derogare reprezantand obligaţia MonaLI céramique de a acorda utilizatorilor dreptul de denunţare unilaterală a contractului conform legislaţiei în vigoare, drept detaliat mai jos în acest document.

4. VALABILITATEA OFERTELOR

MonaLI céramique îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele disponibile pe site fără notificarea în prealabil a utilizatorilor. Preţul de achiziţie al unui produs este cel din momentul emiterii unei comenzi de către utilizator, în limita stocului disponibil. În cazul ofertelor promoţionale, preţul de achiziţie al produsului este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil şi/sau al perioadei promoţionale, în cazul în care aceasta este definită. Preţul de achiziţie al unui produs nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii unei comenzi decât cu acordul utilizatorului cât şi MonaLI céramique doar în cazul în care comanda nu a fost expediată către client. Renunţarea la un produs achiziţionat prin comanda online se poate face doar în perioada de timp cuprinsă între plasarea comenzii şi livrarea produsului către client. Renunţarea la un produs achiziţionat şi livrat la domiciliul clientului MonaLI céramique poate fi realizată conform prevederilor secţiunii Returnarea Produselor.

5. POLITICA DE COMANDĂ ONLINE

Orice utilizator are posibilitatea de a achiziţiona produse MonaLI céramique doar dacă acesta posedă sau îşi creează un cont în cadrul site-ului www.dilamodesign.com. Prin crearea contului, utilizatorul este de acord cu Termenii şi Condiţiile prevăzute. MonaLI céramique îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar accesul unui utilizator sau de a bloca contul acestuia în cazul în care se constată nerespectarea prevederilor documentului. Prin finalizarea comenzii clientul confirmă că toate datele necesare procesului de cumpărare, furnizate de acesta, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii. Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că MONALI CÉRAMIQUE poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil atât pentru client cât şi MONALI CÉRAMIQUE pentru validarea: disponibilităţii produselor şi a cantităţilor achiziţionate de către client, contravalorii comenzii efectuate şi incluzând în funcţie de situaţie şi alte servicii cu valoare adăugată (transport) cât şi detaliile de livrare a produselor. Programul de preluare al comenzilor este de Luni până Vineri între orele 09.00 – 16.30, livrarea urmând a se efectua de Luni până Vineri între orele 09.00 – 18.00 și în cazul în care clientul solicită și este posibil, Sâmbătă între orele 09.00 – 14.00. MONALI CÉRAMIQUE poate anula automat comanda efectuată de către client, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în cazul în care datele furnizate de către utilizator pe site sunt incomplete sau incorecte sau se constată că activitatea utilizatorului pe site nu respectă Termenii şi Condiţiile prevăzute în acest document. Clientul poate renunţa la o comandă efectuată, atunci când este contactat de către MONALI CÉRAMIQUE pentru validare. Din momentul în care clientul validează contravaloarea comenzii efectuate sau în care MONALI CÉRAMIQUE informează clientul cu privire la comanda sa validată, comanda acestuia devine Contract la Distanţă, aplicându-se astfel definiţiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2, la care se anexează, dar fără a se limita la, prezentele Termeni şi Condiţii. Toate comenzile unui client existente şi aflate în derulare la un moment dat, îşi păstrează datele definite de către client înainte de momentul modificării, chiar dacă acesta îşi modifică între timp datele personale, folosind secţiunea disponbila în contul utilizatorului. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligaţie contractuală din partea MONALI CÉRAMIQUE, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora. Orice client posesor a unui voucher poate să valorifice un singur voucher în cadrul unei comenzi efectuate online. Folosirea a mai multor vouchere va duce la anularea comenzii de către reprezentanţii MONALI CÉRAMIQUE. In cazul in care ati fost contactat/a telefonic, pentru confirmarea comenzii si nu am primit un raspuns afirmativ sau nu am fost contactati in urma apelului ratat, ne rezervam dreptul de a anula comanda.

6. PLATA PRODUSELOR

Livrarea unui produs se va face doar în cazul în care produsul este achitat integral, de către client, prin mijlocul de plată pentru care acesta a optat la emiterea comenzii. În caz contrar, nu se va efectua livrarea. Plata produselor comandate de pe site-ul www.dilamoldesign.com se poate efectua doar în avans. Plata în avans se poate realiza prin ordin de plată, sau plata cu cardul iar dovada plăţii trebuie trimisa către MONALI CÉRAMIQUE la adresa de e-mail monali@dilamodesign.com. Livrarea va fi efectuată numai după intrarea banilor în contul Dilamo Design.

7. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

Livrarea produselor se va face în orice localitate aflată pe teritoriul României. MONALI CÉRAMIQUE îşi rezervă dreptul de a contacta clientul în scopul confirmării comenzii, înainte de expedierea coletului. Livrarea se va face prin Curierat rapid (Fan Curieri): in termen de pana la 30 zile lucratoare* (*in functie de disponibilitatea produselor.) Costurile de livrare pentru localităţile din România în care livrează Fan Curier. - GRATUIT pentru comenzile a căror valoare depăşeşte 1000 Lei - 20 Lei pentru comenzile cu valoarea mai mica de 1000 Lei În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menţionată de către acesta în formularul de pe site, în intervalul orar stabilit de comun acord, va fi contactat telefonic de către curier. Curierul va reveni încă o dată după ce reuşeşte să ia legătura cu acesta. În condiţiile în care nici de această dată clientul nu este găsit la adresa specificată, comandă va fi anulată, pe motiv de refuz, iar produsul va fi returnat la sediul MONALI CÉRAMIQUE. Clientul va fi notificat pe email de anularea comenzii. Factura constituie contract de vânzare-cumpărare conform legislaţiei româneşti în vigoare. Semnarea documentelor curierului reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună. MONALI CÉRAMIQUE îşi rezervă dreptul de a întârzia sau de a anula livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de MONALI CÉRAMIQUE care includ: înzăpeziri, incendii, explozii, inundaţii, greve, acţiuni guvernamentale sau alte evenimente de forţă majoră conform legislaţiei româneşti. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de MONALI CÉRAMIQUE faţă de orice client în cazul nelivrarii sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de MONALI CÉRAMIQUE de la acest client. Neridicarea/refuzul coletelor comandate sau returnarile in mod repetat vor fi considerate abuz, iar compania noastra isi rezerva dreptul de a refuza viitoare comenzi plasate de client.

8. GARANŢIA PRODUSELOR

Condiţiile de garanţie sunt în conformitate cu Legea 449/2003 şi O.G. 21/1992. La solicitarea garanţiei este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscal. În cazul în care produsele sunt trimise şi ajung în alte condiţii decât cele precizate mai sus şi/sau neînsoţite de aceste documente, MONALI CÉRAMIQUE îşi rezervă dreptul de a returna produsele solicitantului fără a i se soluţiona garanţia.

9. RETURNAREA PRODUSELOR

Conform O.G. 130/2000, „Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul la Distanţă, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor", pentru persoanele fizice ce achiziţionează produse din site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanţă, aplicându-se definiţiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit. e. Clientul este obligat să notifice MONALI CÉRAMIQUE înainte de a returna/înlocui produsulele, intenţia sa de a returna/înlocui produsele achiziţionate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail: monali@dilamodesign.com / telefon: +40 0724530680) în termen de maximum 14 zile lucrătoare de la primirea coletului şi îi revine responsabilitatea de a returna produsele la care a făcut referire, la S.C. DILAMO DESIGN S.R.L., sat Stefanestii de Jos, com. Stefanestii de Jos, str. Europa, nr. 3bis, bl. J2, sc.B, et.4, ap.401, jud. Ilfov, România, în maximum 14 zile lucrătoare de la data data primirii produsului, în starea în care acestea au fost primite. În cazul în care nu sunt respectate condiţiile de returnare, MonaLI céramique are dreptul de a invalida cererea de returnare. În toate cazurile returnarea produselor se va realiza prin curierat rapid, iar cheltuielile de returnare vor fi suportate de către client. Nu acceptăm retururi prin Poşta Română. Orice client MonaLI céramique poate returna unul sau mai multe produse achiziţionate online din Magazinul On-Line www.dilamodesign.com timp de 14 zile de la achizitionare fara a oferi vreun motiv suplimentar: Reurnarea produselor nu este permisă iar clientul nu poate pretinde despăgubiri, în următoarele situaţii: 1. Produsul a suferit modificari adaptate la dimensiunile corporale specifice ale clientului (micsorare, marire, stramtare, lungire, scurtare, etc.). 2. Clientul notifică MonaLI céramique la o dată care depăşeşte perioada de 14 zile lucrătoare, din ziua lucrătoare următoare datei primirii coletului. 3. În cazul returnării produsului, produsul returnat nu este în aceeaşi stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, ciobiri, zgârieturi, etc. Cererea de returnare a produselor se se va soluţiona în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului. Soluţionarea cererii se poate concretiza fie prin înlocuirea produsului returnat, fie cu contravaloarea comenzii. Înlocuirea produsului returnat. Înlocuirea se va face cu un alt produs identic de aceeaşi mărime în situaţiile in care produsul trimis intial prezinta defecte şi cu un produs identic, dar o mărime diferită în situaţia in care marimea nu se potriveste. Înlocuirea se va face în condiţiile şi limitele unei comenzi normale. Contravaloarea comenzii. În cazul în care clientul care a returnat un produs în conformitate cu situaţiile descrise mai sus iar MonaLI céramique nu dispune de un produs pentru înlocuire, compania va oferi clientului contravaloarea produsului în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitându-se la transportul produselor, achitată de către client, nu se rambursează.

10. NEWSLETTER ŞI SPAM

Abonarea şi dezabonarea la newsletterul site-ului MonaLI céramique este gratuită, voluntară şi implică acceptarea necondiţionată a documentului, în cazul în care utilizatorul nu şi-a exprimat deja acest acord. Datele utilizatorului pot şi vor fi folosite de către MonaLI céramique în scopul expedierii Newsletter-ului, în limitele politicii de confidenţialitate. MonaLI céramique nu promovează SPAM-ul. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate şi respectă legea comerţului electronic în ceea ce priveşte comunicarea comercială aşa cum este stipulată de legislaţia românească cât şi cea internaţională. MonaLI céramique nu va include în informaţiile transmise în Newsletter materiale publicitare sub forma de conţinut care să facă referire la vreun terţ care nu este partener al MonaLI céramique, la momentul acela. Comunicările realizate de către MonaLI céramique prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (e-mail) conţin datele de identificare complete şi conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conţinutului. Abonaţii Newsletter-ului MonaLI céramique pot retrimite informaţiile comunicate şi altor persoane, pe răspunderea lor, şi în condiţiile în care nu au modificat nici structura şi nici conţinutul mesajelor respective. Cei care au primit de la abonaţii Newsletter-ului MonaLI céramique mesaje comerciale, se consideră că au fost informaţi în prealabil de către abonaţi despre prevederile prezentului document. În acest context, MonaLI céramique nu poate fi trasă la răspundere în ceea ce priveşte acţiunile abonaţilor săi. Renunţarea la primirea Newsletter-ului (dezabonarea), se poate face de către orice utilizator în orice moment prin înscrierea adresei de email în zona special dedicată din Newsletter. Dezabonarea nu implică renunţarea la acceptul dat pentru Termenii şi Condiţiile din acest document. MonaLI céramique îşi rezervă dreptul de a selecţiona utilizatorii cărora trimite Newsletter-ul cât şi dreptul de a elimina din baza sa de date orice utilizator abonat la Newsletter, fără niciun angajament ulterior din partea MonaLI céramique, sau a unei notificări prealabile a acestuia.

11. PREVENIREA FRAUDEI

Consultanţii MonaLI céramique nu pot solicita clienţilor săi informații ce se încadrează în categoria informaţiilor confidenţiale (contul de utilizator sau parola contului de utilizator, carduri bancare sau orice alte parole personale, etc.) Orice client care divulgă unui terţ date confidenţiale se face responsabil de această acţiune. În cazul în care un utilizator este prejudiciat de către un terţ care pretinde că reprezintă interesele MonaLI céramique, utilizatorul va informa MonaLI céramique asupra unei astfel de tentative, iar MonaLI céramique nu se face responsabilă şi nu poate fi trasă la răspundere în caz de prejudiciu. Următoarele acţiuni întreprinse sunt considerate tentativă de fraudare a site-ului www..dilamodesign.com şi implicit MonaLI céramique: accesarea datelor de orice tip ale altui utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă, alterarea conţinutului siteului, afectarea performanţei serverului pe care este găzduit siteul sau alterarea conţinutului expediat prin orice metodă de către MonaLI céramique către utilizator sau divulgarea conţinutului expediat prin orice metodă de către MonaLI céramique către oricare terţ care nu are autoritatea legală necesară atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conţinutului, atrăgând după sine consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare. MonaLI céramique nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi a parolei sale. MonaLI céramique nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate, în site-ul www.dilamodesign.com în scopul precizat în prezentul document.

12. LIMITĂRI DE RESPONSABILITATE

MonaLI céramique nu oferă niciun fel de garanţii directe sau indirecte ca serviciile www.dilamodesign.com şi/sau produsele achiziţionate sunt conform cerinţelor sau nevoilor utilizatorilor şi accesibile acestora neîntrerupt şi fără erori. În caz de prejudiciu de orice natură, ce poate rezulta din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informaţiilor de tip conţinut prezetate sau nu pe site, sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conţinutului care pot conduce la pierderi de orice fel pentru utilizatori, MonaLI céramique nu poate fi ţinută responsabilă. MonaLI céramique nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conţinut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea aparţine integral proprietarilor acestora. În condiţiile în care un utilizator consideră că MonaLI céramique a expediat un conţinut către acesta care violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, poate să contacteze pentru detalii MonaLI céramique, astfel încât MonaLI céramique să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză.

13. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, numai dacă acesta o împiedica să ducă obligaţia la bun sfârşit, dacă cealaltă parte este informată de către parte sau reprezentatul legal al părţii, în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia evenimentului şi dacă este dovedită de un document emis de o autoritate competentă. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului de forţă majoră, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului la Distanță fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

14. LITIGII

Orice litigiu apărut între MonaLI céramique şi utilizatorii site-ului www.dilamodesign.com va fi soluţionat pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de pe raza municipiului Ilfov. Legea aplicabilă este legea romană. În cazul pierderilor, costurilor, proceselor, cheltuielior sau altor răspunderi ale utilizatorului cauzate de nerespectarea Termenilor şi Condiţiilor, singurul responsabil este utilizatorul, iar MonaLI céramique nu poate fi trasă la răspundere. Indiferent de cauză, dacă oricare dintre clauzele prezente în cadrul Termenilor şi Condiţiilor enunţate în acest document va fi găsită nulă sau nevalidă, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

15. CONTACT

Datele de contact MonaLI céramique publicate pe site sunt corecte. Trimiterea notificărilor adresate MonaLI céramique se va realiza în mod electronic (email sau formular de contact), telefonic, sau în orice alt mod de comunicare disponibil atât utilizatorului cât şi MonaLI céramique. Prin utilizarea formularului de contact, utilizatorul permite MonaLI céramique de a-l contacta la datele de contact înregistrate de către acesta în formular. Completarea parţială sau integrală a formularului de contact şi trimiterea acestuia nu obliga MonaLI céramique de a contacta utilizatorul în cauză. MonaLI céramique îşi rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin mijlocele de comunicare menţionate în această secţiune.

16.DISPOZIŢII FINALE

MonaLI céramique, www.dilamodesign.com, numit în acest document MonaLI céramique, este brandul companiei DILAMO DESIGN S.R.L., organizată în baza legii române, cu sediul în Stefanestii de Jos, str. Europa, nr. 3 bis, bl. J2, sc. B, et 4, ap. 401, Tel: +4 0724530680, înregistrată la Registrul Cometului cu Nr. J23/1987/2018, având Cod Fiscal 39295322 şi Contul Bancar RO73INGB0000999912889539 deschis în Lei, la ING Bank,. Accesarea, vizitarea sau folosirea informaţiilor/conţinutului şi/sau achiziţionarea produselor prezentate pe site-ul www.dilamodesign.com implică acceptarea Termenilor şi Condiţiilor expuse în documentul de faţă. Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare ai site-ului MonaLI céramique utilizatorii îşi asumă în totalitate consecinţele ce decurg din folosirea în aceste condiţii a site-ului www.dilamodesign.com. MonaLI céramique îşi rezervă dreptul de a face modificări şi actualizări ale acestor Termeni şi Condiţii, precum şi ale conţinutului, structurii site-ului, ofertei de produse fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor, fără a fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. Orice altă problemă cauzată de produsele şi serviciile MonaLI céramique şi care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării MonaLI céramique în scris a problemelor, de către utilizator. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de pe raza municipiului Bârlad. Legea aplicabilă este legea română.

Cookie-urile ne ajuta sa va oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmati ca sunteti de acord cu folosirea lor de catre Dilamodesign.com.